Investičné Poradenstvo

Našim klientom ponúkame vytvorenie finančnej analýzy, rizikového profilu a následné zostavenie portfólia. V službe sú zahrnuté aj pravidelné stretnutia a reporty o stave investícií resp. ročný rebalancing. Poskytujeme nezávislé poradenstvo, pričom vždy berieme do úvahy investičný horizont a rizikovú toleranciu klienta. Portfólio je tvorené z širokej škály aktív: Akcie, Dlhopisy, Opcie, Futures, Fondy, ETF, Komodity, Meny. Každý účet je u brokerskej spoločnosti vedený na meno klienta, prístup k nemu má iba samotný klient. Osobné portfólio je možné vytvoriť už od 10.000,- EUR.