AB Svetový výber

Investičná stratégia, ktorej základným princípom je nakupovanie akcií, ktoré sa predávajú za nižšiu cenu než je ich nami odhadovaná hodnota. Veríme, že globálne finančné trhy často reagujú neprimerane na dobré alebo zlé správy, a ceny niektorých cenných papierov tak mnohokrát nereflektujú ich dlhodobé výsledky. Na zistenie hodnoty používame makroekonomické analýzy, geopolitické modely, aktíva a zisky firiem, alebo discounted cash flow. AB Svetový predstavuje disciplinovaný prístup k investovaniu, ktorý kladie dôraz na detailnú analýzu, prísnu kontrolu rizika.

Nákup realizujeme iba vtedy, ak sa trhová cena pohybuje hlboko pod nami odhadovanou hodnotou, čím sa vytvára tzv. “bezpečnostný vankúš” (tzv. Margin of Safety).

Pre viac informácií kliknite na Detaily Stratégie.