AB Komodity

V stratégii AB Komodity sa zameriavame na nákup komodít s najväčším potenciálom rastu v strednodobej perspektíve. Samotná stratégia je zložená najmä z komodít, ktoré sú potrebné na denno-dennú činnosť ľudstva (striebro, pšenica, kukurica, dobytok, cukor, ľan, bavlna ). Ich spotreba je nevyhnutná na fungovanie svetovej ekonomiky a dopyt po týchto komoditách každoročne rastie. Na druhej strane ceny komodít sú závislé aj od iných faktorov ako ceny akcií (napr. ponuka/dopyt, počasie, vojny, klimatické zmeny …) a tak sa vyvíjajú autonómne. Zároveň však platí že komodity sú vhodným doplnkom k akciovým fondom, no ich nákup realizujeme iba vo vybraných obdobiach.

V stratégii sa nepoužíva short-selling ani finančná páka. V prípade nedostatku investičných príležitostí sú aktíva držané v hotovosti resp. odporúčame časť voľných prostriedkov presunúť do akciových stratégii.

Pre viac informácií kliknite na Detaily Stratégie.