AB Amerika rastová

Cieľom stratégie je vyhľadávanie firiem s veľkým potenciálom rastu, silnou bilanciou a vysokou ziskovosťou. Investujeme do firiem, ktoré demonštrovali výborné výsledky a stabilný rast, pomocou nových produktov, služieb alebo nápadov, ktoré im zaisťujú  konkurenčnú výhodu do budúcnosti.

Produkt je koncentrovaný do 10-15 akciových titulov, obchodovaných na Amerických burzách. Výberu titulu predchádza detailná analýza výsledkov spoločnosti (výkazov, ročných závierok), analýza vonkajšieho (konkurencia) a vnútorného prostredia firmy (manažment), sústreďujeme sa na konkurenčnú výhodu, ako základný predpoklad budúceho rastu hodnoty firmy. Nákup realizujeme iba vtedy, ak firma prejde stanovenými kritériami, pričom investíciu monitorujeme a hľadáme ďalšie príležitosti. Na kontrolu rizika a volatility používame bezpečnostné mechanizmy (napr. tzv. stop-lossy.).

Pre viac informácií kliknite na detaily stratégie.

ABgrowth