Produkty

AB Svetový výber

Investičná stratégia, ktorej základným princípom je nakupovanie akcií, ktoré sa predávajú za nižšiu cenu než je ich nami odhadovaná hodnota. Veríme, že globálne finančné trhy často reagujú neprimerane na dobré alebo zlé správy, a ceny niektorých cenných papierov tak mnohokrát nereflektujú ich dlhodobé výsledky. Na zistenie hodnoty používame makroekonomické analýzy, geopolitické modely, aktíva a zisky firiem, alebo discounted cash flow. AB Svetový predstavuje disciplinovaný prístup k investovaniu, ktorý kladie dôraz na detailnú analýzu, prísnu kontrolu rizika.

Nákup realizujeme iba vtedy, ak sa trhová cena pohybuje hlboko pod nami odhadovanou hodnotou, čím sa vytvára tzv. “bezpečnostný vankúš” (tzv. Margin of Safety).

Viac informácií


AB Amerika rastová

Cieľom stratégie je vyhľadávanie firiem s veľkým potenciálom rastu, silnou bilanciou a vysokou ziskovosťou. Investujeme do firiem, ktoré demonštrovali výborné výsledky a stabilný rast, pomocou nových produktov, služieb alebo nápadov, ktoré im zaisťujú  konkurenčnú výhodu do budúcnosti.

Produkt je koncentrovaný do 10-15 akciových titulov, obchodovaných na Amerických burzách. Výberu titulu predchádza detailná analýza výsledkov spoločnosti (výkazov, ročných závierok), analýza vonkajšieho (konkurencia) a vnútorného prostredia firmy (manažment), sústreďujeme sa na konkurenčnú výhodu, ako základný predpoklad budúceho rastu hodnoty firmy. Nákup realizujeme iba vtedy, ak firma prejde stanovenými kritériami, pričom investíciu monitorujeme a hľadáme ďalšie príležitosti. Na kontrolu rizika a volatility používame bezpečnostné mechanizmy (napr. tzv. stop-lossy.).

Viac informácií

Investičné Poradenstvo

Našim klientom ponúkame vytvorenie finančnej analýzy, rizikového profilu a následné zostavenie portfólia. V službe sú zahrnuté aj pravidelné stretnutia a reporty o stave investícií resp. ročný rebalancing. Poskytujeme nezávislé poradenstvo, pričom vždy berieme do úvahy investičný horizont a rizikovú toleranciu klienta. Portfólio je tvorené z širokej škály aktív: Akcie, Dlhopisy, Opcie, Futures, Fondy, ETF, Meny. Každý účet je u brokerskej spoločnosti vedený na meno klienta, prístup k nemu má iba samotný klient. Osobné portfólio je možné vytvoriť už od 10.000,- EUR.