Bezpečnosť investície:

Kvalita, nezávislosť, osobný prístup

Našim cieľom je ponúkať klientom nadštandardné služby, dôraz kladieme na kvalitu produktov. Manažment firmy riadi a investuje svoje prostriedky do rovnakých investičných stratégií, čím je zaistené zosúladenie záujmov s klientmi. Jedinou odmenou pre nás je celková výkonnosť, čo vytvára motiváciu dosahovať nadpriemerné výsledky a zároveň prísne kontrolovať riziko.

Dlhodobý horizont

Akcie firiem vidíme ako vlastníci. S vlastníctvom akcií je spojené právo podielať sa na zisku, rozdelení majetku spoločnosti a hlasovať na valnom zhromaždení. Pri investovaní hľadáme kvalitný manažment, schopnosť generovať silný cash flow, dividendový výnos a stabilnú finančnú pozíciu, ktorá zaistí dlhodobé prežitie firmy a teda našej investície. Všetky tieto faktory je možné posúdiť iba z niekoľkoročného hľadiska, preto nevenujeme pozornosť denným alebo mesačným pohybom cien akcií. História ukázala že akcie sú v dlhodobom horizonte najziskovejšie a najproduktívnejšie aktívum.

Investujeme do toho, čomu rozumieme

Do portfólia vyberáme firmy, ktoré majú z nášho pohľadu jednoduchý biznis model, stabilné príjmy a transparentnú štruktúru. Vyhýbame sa špekulatívnym investíciám, derivátom, alebo neprehľadným podnikom.

Využívame krátkodobé fluktuácie v cenách akcií na dlhodobé nákupy

Ceny akcii fluktuujú takmer nepretržite vplyvom rôznych špekulatívnych aj fundamentálnych faktorov. Reálna hodnota daných firiem však často ostáva nezmenená, čo vytvára nepomer, ktorý sa snažíme využiť. Cieľom je stanoviť približnú hodnotu firmy a teda jej akcií. Pokiaľ je je ich cena výrazne pod určenou hodnotou, považujeme firmu za atraktívnu investíciu. Ak cena vysoko prekoná nami stanovenú hodnotu, vyberieme zisk a hľadáme ďalšie príležitosti.  

Nepoužívame rozsiahlu diverzifikáciu. Prostriedky koncentrujeme do niekoľkých firiem

Veríme, že nadpriemerné výsledky sa dajú dosiahnuť jedine detailnou analýzou, ktorá je možná iba v prípade menšieho počtu aktív v portfóliu. Pri diverzifikácii so stovkami aktív rôznych druhov je nemožné poznať detailne jednotlivé zložky a určiť ich hodnotu, čo z nášho pohľadu predstavuje vysoké riziko.

Ochrana Kapitálu

Warren Buffett načrtol dve jednoduché pravidlá investovania: 1. Nestratiť kapitál 2. Nikdy nezabudnúť pravidlo č.1. Akcie firiem nesú bezpochyby vysoké riziká, ktoré sa však snažíme čiastočne limitovať inteligentnými investíciami a držaním časti prostriedkov v hotovosti. Kapitál investujeme iba keď vidíme  príležitosti, hotovosť má pre nás opčnú hodnotu, ktorá je využiteľná hlavne po prudkých prepadoch cien akcií.