O nás

AB Asset Management je akciovou spoločnosťou zaoberajúcou sa dlhodobým zhodnocovaním majetku pomocou investícií do podielových cenných papierov. Ponúkame správu aktív,  investičné poradenstvo a ochranu kapitálu. Naším cieľom je poskytovať nezávislé odborné poradenstvo a správu majetku pre privátnych a korporátnych klientov. Manažment spoločnosti rozhoduje o smerovaní investičných stratégií, zároveň má v nich vložený svoj súkromný majetok.

AB Asset Management a.s. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, dňa 23.11.2011, vložka č.: 1096/B, oddiel: Sr. IČO: 46 405 496, Sídlo: Kozia 17, Bratislava 81103, Slovenská republika. Spoločnosť je držiteľom licencie samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu s registračným číslom 177088 a v registri finančných sprostredkovateľov NBS a číslom rozhodnutia ODT-8784/2013. (http://regfap.nbs.sk/search.php)

Vedenie spoločnosti

 

Ing. Michal Liszkay – vedúci predaja

Má viac ako osemročné skúsenosti v oblasti obchodu s finančnými a investičnými službami i s obchodovaním s nehnuteľnosťami. Do spoločnosti vstúpil v júli 2015.