O nás

AB Asset Management je akciovou spoločnosťou zaoberajúcou sa dlhodobým zhodnocovaním majetku pomocou investícií do podielových cenných papierov. Ponúkame správu aktív,  investičné poradenstvo a ochranu kapitálu. Naším cieľom je poskytovať nezávislé odborné poradenstvo a správu majetku pre privátnych a korporátnych klientov. Manažment spoločnosti rozhoduje o smerovaní investičných stratégií, zároveň má v nich vložený svoj súkromný majetok.

AB Asset Management a.s. zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, dňa 23.11.2011, vložka č.: 1096/B, oddiel: Sr. IČO: 46 405 496, Sídlo: Einsteinova 11, Bratislava 85101, Slovenská republika.