Etické Štandardy

Naša spoločnosť verí, že dodržiavanie prísnych etických štandardov prináša transparentnosť, uprednostnenie záujmov klientov a posilnenie dôvery v služby investičného manažmentu a poradenstva. Stotožňujeme sa s etickými a profesionálnymi štandardami CFA Institute, ktoré tvoria globálny benchmark vo finančnej sfére.

AB Asset Management k.s. vyhlasuje dodržiavanie CFA Institute Asset Manager Code for Professional Conduct. Toto tvrdenie nie je overené CFA Institute.

Etický kódex nás zaväzuje dodržiavať nasledovné kroky:

– Klásť záujmy klientov a integritu celej profesie nad naše vlastné záujmy
– Konať s kompetenciou, integritou a rešpektom
– Udržiavať a zlepšovať naše profesionálne znalosti
– Spĺňať integritu a profesionalitu vo vzťahu ku kapitálovým trhom
– Dodržiavať povinnosti voči klientom, vzhľadom na zmluvné vzťahy a investičné odporúčania
– Zodpovednosť a povinnosti voči CFA Institute

Pre kompletné znenie štandardov, kliknite sem.