Luxoft (LXFT) – outsourcing a vývoj softvéru v Strednej Európe

Ticker: LXFT           Priemysel:  Technológie    Trhová kapitalizáci: 2070 mil. USD

Luxoft graf akcií

Popis spoločnosti

Luxoft (LXFT) vyvíja softvér pre nadnárodné spoločnosti v USA a západnej Európe. Bol vytvorený v roku 2000 odčlenením z IBS Group, ruského IT konglomerátu. Spoločnosť má vývojové centrá hlavne v strednej Európe, a to v Poľsku, Rumunsku, Ukrajine a Rusku. Menej náročné projekty robia aj vo Vietname a Mexiku. Riaditeľom a významným akcionárom je Dmitry Loschinin, ktorý firmu vedie už 20 rokov.

LXFT sa sústredí na 6 priemyslov: Finančný, automobilový, cestovný, telekomunikačný, energetický a IT. Najväčšie zastúpenie má však finančný segment (66%), kde Deutsche Bank a UBS predstavujú takmer 56% tržieb. Ďalšími zákazníkmi sú napríklad Ford, Avaya, Harman alebo Boeing. Cieľom manažmentu je získať klienta vďaka menšiemu projektu, a potom postupne vytvárať väčšie a komplexnejšie riešenia. 7 z 10 najvýznamnejších klientov je s nimi už viac ako 5 rokov. Najväčšia časť tržieb je práve z Európy (49%), potom Severná Amerika (39,5%) a ostatné (11,5%).

Viac ako 80% zamestnacov má minimálne magisterský titul, a 85% už pracuje v IT sektore aspoň 5 rokov. Udržiavajú úzke vzťahy s univerzitami v strednej Európe, kde priamo naberajú pracovníkov do firmy. Podľa firmy sú ich hlavnou konkurenčnou výhodou silné vzťahy so zákazníkmi, expertíza v určitých doménach (big data, mobilné platformy, open source, Agile, atď.), riešenia na globálnej úrovni a skúsený manažment.

Ťažko zhodnotiť či ide s konkurenčnú výhodu, akákoľvek väčšia IT firma v podstate spĺňa tieto body. Súhlasím však s tým, že manažment je veľmi silný. Dmitry Loschinin bol šéfom divízie firmy IBS zodpovednej za outsourcing, z ktorej sa stal neskôr Luxoft. Má viac ako 20 ročné skúsenosti v IT biznise, pričom počas jeho pôsobenia na poste generálneho riaditeľa zaznamela firma značný rast vo všetkých segmentoch. Na stránke glassdoor.com, ktorá hodnotí pracovné prostredie firmy a vedenia, má 97% pozitívnych hlasov, čo je výborné číslo. V manažmente sedí aj Michael Friedland, ktorý nastúpil do spoločnosti po tom čo Luxoft odkúpil jeho firmu ITCI.

Konkurencia

Globálny priemysel s outsourcingom služieb je vysoko konkurenčný. Fungujú tu viaceré globálne spoločnosti ako EPAM Systems, navyše konkurenciu predstavujú firmy v krajinách s nízkymi priemernými mzdami ale vzdelanou pracovnou silou ako India. Luxoft sa odlišuje tým, že dokáže poskytnúť kvalitný softvér a služby, ale za výrazne nižšiu cenu ako západné firmy. Mzdy programátorov a projektových manažérov v strednej Európe sú podstatne menšie ako napríklad v Nemecku alebo USA, kvalita ľudí je tu však stále vysoká a školy produkujú mnoho schopných ľudí.

Financne

Marže firmy mierne poklesli v rokoch 2012 až 2013, ale v 2014 začali opäť stúpať. Po 2011 viaceré väčšie firmy v Európe ohlásili škrty rozpočtov na IT, čoho následkom bolo výrazné spomalenie rastu firmy. Napriek tomu však tržby stúpli o 16%.

Hodnota firmy

Zistiť skutočnú hodnotu firmy je vždy skôr umenie ako veda. Valuácia je založená na rôznych predpokladoch, ktoré sa časom môžu ukázať mylné. Podľa viacerých zdrojov bude globálny IT outsourcing rásť ešte mnoho rokov, kvôli nižším nákladom ktoré mnohým firmám prináša. Medzi top destináciami je uvedené aj napríklad Poľsko, kde už Luxoft outsourcuje veľkú časť vývoja. Analytici odhadujú 15-20% ročný rast tržieb firmy na ďalších 5 rokov, čo je spomalenie asi o polovicu zo súčasných úrovní. LXFT vygeneroval v 2014 okolo 65 miliónov voľných peňažných prostriedkov (Free cash flow), čo sú peniaze ktoré dokáže vrátiť akcionárom.

Ak použijeme rast 20%, pri rôznych úrokových sadzbách dostaneme nasledovnú hodnotu:

LXFT hodnota

Tabuľka znamená, že ak Luxoft dokáže rásť aspoň 20% nasledujúcich niekoľko rokov a sadzby sa mierne zvýšia, jeho skutočná hodnota je vyššia ako súčasná cena na burze.

Riziká

Biznis firmy a teda aj jej hodnota závisí od rozpočtov väčších firiem na IT projekty, softvér a update systémov. Tržby sú koncentrované hlavne vo finančnom sektore Európy. Pokiaľ by ten zaznamenal ďalší pokles, určite by to negatívne ovplyvnilo výsledky Luxoftu. Na začiatku vojny na Ukrajine padli akcie LXFT o 40%, kvôli tomu, že časť ich zamestnancov sídli práve tam. Firma niektorých presunula a vydala vyhlásenie, že žiadny pracovníci sa nenachádzajú blízko konfliktných zón.

Záver

Luxoft je kvalitná firma s rýchlym rastom tržieb a stále vysokým potenciálom. Banky a finančné inštitúcie míňajú veľké prostriedky na vylepšenie starých systémov, zavedenie nových technológií (mobilné platby, obchodné systémy) alebo šetrenie nákladov. Myslím že tento trend bude v budúcnosti pokračovať, a Luxoft je výbornej pozícii aby na ňom kapitalizoval.

Leave a Comment