Green Brick Partners (GRBK) – Development po americky

Ticker: GRBK Priemyselné odvetvie: Developer nehnuteľností Trhová Kapitalizácia: 583 miliónov USD

graf green brick

Zdroj: finance.yahoo.com

Popis spoločnosti

Green Brick Partners podniká v developmente nehnuteľností v USA. Firma sa sústreďuje na dva regióny: Atlantu a okolie, Dallas a okolie. Pre svojich klientov poskytuje kompletné služby. Najprv nakúpi vhodné pozemky, postaví stavbu a ako hotový dom ho ponúka klientom. Ich cieľová skupina je stredná a vyššia trieda. Ceny domu začínajú na 250 000 USD a najdrahšie sa predávajú za 2 500 000 USD. Z takéhoto kompletného developmentu generuje firma 81,5% tržieb.

Zvyšných 18,5% generuje Green Brick predajom už zdevelopovaných parciel iným developerským firmám.

Analýza spoločnosti

Green Brick podniká v cyklickom odvetví, ktoré v súčasnosti prechádza obdobím rastu. Počet predaných domov a aj priemerná cena predaného domu v USA rastie. Okrem toho firma pôsobí v oblastiach, ktoré rastú rýchlejšie ako priemer krajiny. Atlanta a aj Dallas zaznamenali nárast počtu pracovných miest, platov a počtu obyvateľov čo sa premietlo do počtu predaných domov.

Graf počtu stavebných povolení v tisícoch

Green brick pocet stavebiek

Zdroj:http://www.greenbrickpartners.com/docs/CS-Conference-Presentation-2015-09-16.pdf

Z grafu vyplýva že Dallas a Atlanta sú na druhom a treťom mieste čo sa týka množstva stavebných povolení (Dallas 24,8 tisíca a Altlanta 18,3 tisíca). Okrem toho je tam znázornený aj maximálny počet povolení ktorý bol v jednotlivých oblastiach vydaný. Je to tam pre ukázanie, že oba regióny majú ešte veľký priestor pre ďalší rast. (Dallas 49,6 tisíca a Altlanta 61,8 tisíca).

Green Brick má biznis model postavený na kompletnej službe pre klienta. Okrem realizácie stavby, firma poskytuje klientom aj pridané služby, ako je napríklad možnosť diskutovať s architektom a dizajnérom. Táto stratégia sa ukázala ako efektívna pretože Green Brick (GRBK) dosahuje nadpriemerne vysokú hrubú maržu pri predaji svojich domov.

Graf hrubých marží u Green Brick Partners a konkurencie

marže green brick

Zdroj:http://www.greenbrickpartners.com/docs/CS-Conference-Presentation-2015-09-16.pdf

Green Brick Partners majú oproti konkurencii k 17.9.2015 veľmi nízky dlh. Myslíme si, že firma by zvýšila svoj zisk v prípade, ak si vezmú pôžičku. Peniaze by použili na kúpu pozemkov, ktoré by ďalej developovali a predali klientom. Manažment avizoval že maximálny dlh ktorý si zoberú je 40% oproti trhovej hodnote čo je cca 240 miliónov USD. Ak by použili tieto prostriedky rovnako efektívne ako používajú súčasné zdroje, tak by mohli zvýšiť svoj zisk o 80%.

Graf zadlženia (čistý dlh ku trhovej hodnote)

dlh green brick

Zdroj:http://www.greenbrickpartners.com/docs/CS-Conference-Presentation-2015-09-16.pdf

Silné stránky

  • Green Brick má veľmi skúsený manažment. Napríklad riaditeľ James R. Brickman má 37 ročné skúsenosti na realitnom trhu.
  • Headžový fond Green Light Capital, ktorý riadi známy portfoliomanažér David Einhorn, vlastní 49,9% firmy.
  • Headžový fond Third Point, ktorý riadi známy portfoliomanažér Daniel Loeb, vlastní 17,1% firmy.
  • Riaditeľ James R. Brickman vlastní 8,4% firmy.
  • Malé zadlženie. Dlh 20 miliónov vs. vlastný kapitál 350 miliónov

Slabé stránky

  • Zhoršujúce sa marže. Štyri roky po sebe im klesajú marže a to aj napriek tomu, že predajná cena domov rastie. To značí silný tlak trhu na rast nákladov ako sú napríklad robotníci a stavebný materiál.

Príležitosti

  • Môžu si zobrať pôžičku a tým pádom zvýšiť svoj zisk.

Riziká

  • Na svoje domy dávajú 10 ročnú záruku.
  • Ekonomické riziká: rast úrokových sadzieb alebo spomalenie amerického hospodárstva.

Hodnota spoločnosti

Trhová cena: 583 miliónov USD

Účtovná hodnota: 335 miliónov USD

Zisk za rok 2014: 50 miliónov USD

Nami upravený zisk za rok 2014:  25 miliónov USD

Myslíme si že hodnota developerských firiem sa určuje od toho aký vlastnia majetok, a nie od toho čo všetko môže firma vlastniť v budúcnosti. Napríklad ak by sme kupovali malú firmu ktorá vlastní 5 bytov tak ju kúpime za hodnotu bytov. Nebudeme rozmýšľať spôsobom že si môžeme na tieto byty zobrať pôžičku a kúpiť ďalší.

K 17.9.2015 vlastnil Green Brick 4 100 pozemkov na stavbu domov a ďalších 1 100 majú predkontraktovaných. Účtovná hodnota týchto pozemkov je 300 miliónov USD. Ich predajná cena je cca. 375 miliónov USA. Pri predaji pozemkov/domov má firma samozrejme ďalšie náklady, napríklad provízie pre maklérov, čiže reálna hodnota týchto pozemkov pre firmu po odpočítaní všetkých nákladov je 345 miliónov USD.

Okrem pozemkov má Green Brick ďalšie aktíva v hodnote 125 miliónov USD a záväzky 85 miliónov USD. Čiže celková hodnota firmy je podľa nás je 385 miliónov USD. V prepočte na jednu akciu to je 7,97 USD a cena za akciu k 20.9.2015 je 12,06 USD.

Záver – rozhodnutie

Akcie Green Brick Partners sme nenakúpili aj napriek tomu, že sú dobrou firmou s kvalitným manažmentom. Podľa nás sa predáva za vyššiu cenu než je jej reálna hodnota.

 

Leave a Comment