Freeport-McMoRan (FCX) – Lacná ťažobná firma

Ticker: FCX Priemyselné odvetvie: banícky a ropný priemysel Trhová Kapitalizácia: 11,7 miliardy USD

Freeport graf

Popis spoločnosti:

Freeport-McMoRan je banícka spoločnosť, ktorá v roku 2013 začala podnikať aj v ropnom priemysle. Dnes je skladba tržieb nasledovná:

 • Meď: tvorí 60% tržieb. Freeport-McMoRan je najväčšia firma v ťažbe medi na svete.
 • Zlato: tvorí 7% tržieb. Zlato sa vyskytuje v rude, z ktorej Freeport-McMoRan ťaží meď. Jedná sa len o vedľajší produkt, ktorý nie je hlavným predmetom činnosti firmy.
 • Molybdén: tvorí 6% tržieb. Najväčšia firma v ťažbe molybdénu na svete.
 • Iné kovy: tvorí 7% tržieb. Jedná sa hlavne o striebro a kobalt. Rovnako ako zlato sú to len vedľajšie produkty, ktoré sa vyskytujú v rovnakej rude.
 • Zemný plyn & ropa: tvorí 20% tržieb. Firma začala podnikať v ropnom priemysle hlavne kvôli diverzifikovaniu tržieb aby nebola 100% závislá na cene medi.

Analýza spoločnosti

V roku 2015 dosiahli ceny komodít svoje šesťročné minimá a tento pokles silno zasiahol ťažobné spoločnosti po celom svete. Freeport nebol výnimkou a v roku 2014 sa dostal do straty. Strata sa očakáva rovnako aj v roku 2015.

Lenže táto strata je účtovná strata. Freeport sa dostal do straty kvôli odpisom hodnoty majetku a nie kvôli reálnym výdavkom.

 

Tržby 21 438
Náklady -14 146
Zisk pred odpismi 7 292
Odpisy -8 600
Zisk -1 308

Výkaz ziskov a strát v miliónoch USD za rok 2014

Teda aby som to spresnil. Odpisy sú reálne náklady, ale sú to náklady, ktoré zaplatili predchádzajúci akcionári. Namiesto dividend svoje peniaze zainvestovali do firmy a napríklad postavili baňu. Dnes, keď baňa stojí, tak nás zaujíma koľko peňazí stojí vyťažiť tonu medi a za koľko sa meď predáva.

Na zjednodušenom príklade jednej bani to znázorníme. Keď máme možnosť kúpiť baňu a vieme, že ročné tržby z tejto bane sú miliarda USD, a reálne náklady, ktoré musíme vynaložiť na ťažbu sú 800 miliónov tak vieme, že ročne zarobíme 200 miliónov. Už si len musíme vypočítať za koľko sme ochotný danú baňu kúpiť. To, že predchádzajúci majiteľ  zaplatil za postavenie bane 3 miliardy USD nás nemusí zaujímať. Tieto tri miliardy sú tie odpisy.

Spať ku Freeport-McMoRan. Pri dnešných rekordne nízkych cenách komodít nám vyšlo, že Freeport zarobí 5-6 miliárd USD ročne (operating cash flow). Časť z týchto peňazí, cca 4 miliardy USD, musí Freeport reinvestovať do firmy na nákup zariadenia ako sú stroje, autá,… Z toho nám vychádza, že aj pri takto nízkych cenách komodít firma dokáže zarobiť 1-2 miliardy USD pre akcionárov.

Z nášho pohľadu, ako možného akcionára, má Freeport tri hlavné nedostatky:

 • Neefektivita: Náklady na ťažbu medi má Freeport 1,51 USD/libra vs. priemer konkurencie 1,29 USD/libra.
 • Neopodstatnená expanzia: Manažment v minulosti vyhodil veľké množstvo prostriedkov na drahé akvizície a rast. Kúpa ropnej divízie za 10 miliárd USD je jasný príklad. Celý majetok museli do dvoch rokov odpísať. Podobnou stratégiou chceli pokračovať aj v budúcnosti. Na rok 2015 bolo naplánovaných na reinvestovanie (expanziu baní) 7 miliárd USD.
 • Veľké platy manažmentu a bonusy: Napríklad predseda predstavenstva dostane pri odchode zo svojej funkcie bonus 100 miliónov USD, okrem toho poberá ročný plat 20 miliónov USD. Ďalší príklad je, že predstavenstvo tvorí 16 členov. (bežná prax je 8-10)

Dňa 27.8.2015 ohlásil Carl Icahn nákup 8,8% akcií Freeportu. Carl Icahn je medzi investormi rovnako známi ako Warren Buffett. Okrem toho, že má výborné investičné výsledky (od roku 1968-2013 dosiahol 31% p. a.) tak si svoje meno vybudoval aktívnym prístupom k riadeniu svojich investícii. Carl Icahn nakúpi veľkú časť akcií a potom sa snaží presadiť zmenu, aby firmu zefektívnil. Vo svojom liste načrtol päť bodov, ktoré chce s manažmentom prebrať: Investície, platy manažmentu, počet a zloženie členov predstavenstva, zatvorenie neefektívnych baní a výšku dlhu.

Z nášho pohľadu sú to presne kritické body Freeportu, a keď dokáže presadiť tieto zmeny tak sa zvýši hodnota celej spoločnosti. Efekt Carla Icahna sa prejavil hneď v deň, keď ohlásil, že nakúpil akcie. Manažment ešte v ten deň vydal správu o zredukovaní investícii o 1,6 miliardy USD, o znížení ťažby v neefektívnych baniach o 150 000 libier medi a o zefektívnení ťažby v ostatných baniach. Náklady na ťažbu medi majú klesnúť z 1,51 v roku 2015 až na 1,15 USD/libru v roku 2016.

Silné stránky

 • Na rok 2015 majú zahedžovanú cenu ropy na 80-90 USD/barel
 • V roku 2015 skúpil manažment akcie firmy za 33 miliónov USD a nikto z manažmentu svoje akcie nepredával.
 • Veľké zásoby: Freeport má preukázateľné zásoby medi vo svojich banciach na 20 rokov.

Slabé stránky

 • Veľký dlh: Freeport má dlh 20 miliárd USD a hotovosť len 460 miliónov USD. Na druhej strane dlh má dlhú dobu splatnosti.

Príležitosti

 • Freeport odpísal cca 10 miliárd aktív kvôli nízkej cene ropy. V prípade, keď cena ropy  stúpne tak tieto aktíva pripíše naspať.
 • Carl Icahn by mohol prinútiť firmu ešte viac šetriť náklady.

Riziká

 • Geopolitické riziko: Bane majú okrem USA aj v Indonézii, v Kongu, v Čile a Peru.
 • Dodávky vody: V USA majú bane v suchých oblastiach kde je problém s vodou. Ak sa tieto problémy zhoršia môže sa stať, že nedostanú zakontraktované množstvo vody.
 • So zamestnancami si majú dohodnúť novú kolektívnu zmluvu, čiže sú možné štrajky
 • Pokles cien komodít. V prípade pokračujúceho poklesu cien by utrpeli ďalšie straty a tie už môžu byť aj reálne a nie len účtovné.
 • Ekonomické spomalenie v Číne. Čína je najväčší importér komodít na svete a v prípade, ak by sa dostala do recesie, tak ceny komodít pôjdu prudko dole.

Hodnota spoločnosti

Trhová hodnota: 11,7 miliardy USD

Čistý dlh: 20,4 miliardy USD

Účtovná hodnota: 13,8 miliardy USD (k 30.6.2015, už po odpise majetku)

Enterprise value: (Trhová hodnota + dlh + menšinový podiel): 37,1 miliardy USD

Zisk: -1,3 miliardy USD

Nami upravený zisk: 2 miliardy USD (tento zisk je udržateľný len pokým sa vyťažia už postavené bane. Nezahŕňa investície na ďalší rozvoj)

Hodnota firmy samozrejme najviac závisí od cien komodít. Pri dnešných cenách komodít si myslíme, že hodnota Freeporu je 20 miliárd USD. To už zohľadňuje predpoklad, že Freeport spraví kroky ku väčšej efektivite ako sám avizoval, ale nezahrňuje to škrty, ktoré asi spraví Carl Icahn. V prepočte na akciu to je 19,25 USD/akciu.

Záver – rozhodnutie

My sme Freeport McMoRan nakúpili do našej stratégie AB Svetový výber 8.9.2015 za 10,4 USD/akciu. Dnes (15.9.2015) sa akcie predávajú za 11,3 USD/akciu.

 

Leave a Comment