Athenahealth (ATHN) – Nadhodnotená technologická firma

Ticker: ATHN Priemyselné odvetvie: Technológie Trhová Kapitalizácia: 5,48 miliardy USD

ticker

Zdroj: finance.yahoo.com

Popis spoločnosti

Athenahealth sa prezentuje ako technologická spoločnosť, ktorá podniká v oblasti zdravotníctva. Ich klienti sú doktori a nemocnice. Tým ponúka tri produkty:

 • AthenaClinicals: elektronické spracovanie údajov o pacientoch. Všetky informácie o pacientoch sú v elektronickej forme aby si ich doktori mohli jednoduchšie poyerať. Okrem toho Athenahealth tu funguje ako sekretárka. Pozbiera poštu, naskenuje ju do databázy a priradí k danému pacientovi. Doktorom tak šetrí čas aby sa mohli venovať pacientom, alebo penize lebo nemusia mať pomocného zamestnanca.
 • AthenaCollector: Athenahealth sa v mene svojich klientov (doktorov) stará aby boli všetky faktúry uhranené. Athenahealth sa chváli tým, že doktorom dokáže zvýšiť percento okamžite uhradených faktúr zo 70% až na 94%.
 • AthenaCommunicator: Athenahealth zabezpečuje kompletnú komunikáciu v mene doktorov s ich pacientmi. Pacienti si môžu dohodnú čas návštevy doktora, opýtať sa na cestu,…

Veľké nemocnice si môžu dovoliť vyvinúť softvér a robiť tieto služby interne lebo majú úspory z rozsahu. Athenahealth umožnila aj jednotlivým doktorom prístup k plnej elektornizácii procesov a za svoje služby si účtuje buď percentá z tržieb (za AthenaCollector si berú 2-8% z tržieb), či len poplatky za dodané služby (AthenaClinicals a AthenaCommunicator). Ako aj z tohto vyplýva, tak cieľoví zákazníci pre Athenahealth sú buď samostatní doktori alebo malé nemocnice.

Analýza spoločnosti

Athenahealth je rýchlo rastúca spoločnosť. ktorá využila neefektívnosť v zdravotníctve spolu s politiku vlády USD (vláda hľadá spôsoby ako znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť a elektronické spracovanie údajov je jedna z možností ako to dosiahnuť) k svoju veľkému rastu. Tržby Athenahealth rastú medziročne od roku 2006 o 33,2%. Na druhej strane zisky spoločnosti stagnujú okolo nuly. Manažment to vysvetľuje tým, že všetky peniaze reinvestuje do firmy aby dosiahli dominantný trhový podiel a väčší rast v budúcnosti. Athenahealth mína veľa peňazí na svoju propagáciu, predaj a vedu a výskum.

Reálny zisk Athenahealth je ešte nižší, pretože firma kapitalizuje niektoré náklady na vedu a výskum. Tieto účtovné praktiky v posledných rokoch Athenahealth akceleruje aby mohla vykázať ako taký zisk respektíve len malú stratu. Tento (z môjho pohľadu) neúspech manažment prezentuje ako úspech a sľubuje si vysoký rast tržieb do budúcnosti.

V prípade, že dokáže firma tieto náklady znížiť tak bude dosahovať zisk.

Zisky Athena

Zdroj: výročné správy Athenahealth

Aj napriek tomu, že Athenahealth sa prezentuje ako typická technologická spoločnosť a rada sa porovnáva s Amazonom či Ebay-om, ja si však myslím, že Athenahealth predáva služby. Dôvod prečo je toto tak dôležité je, že technologické spoločnosti majú veľké počiatočné  náklady na vývoj softvéru. Keď je softvér hotový tak od klientov inkasujú tržby, ale ich náklady sú v tomto momente už minimálne. Náklady na obsluhu nového zákazníka sú skoro nulové. (podobne ako keď predá Microsoft o jednu licenciu na Windows viac tak ich to nič nestojí). Na druhej strane firmy, ktoré predávajú služby majú rovnaké náklady s každým zákazníkom.

Athenahealth je zjednodušene povedané sekretárka pre doktorov, ktorá im efektívne vybavuje ich agendu. Síce im zefektívňuje robotu, no na každého doktora, ktorý je klientom Athenahealth musia zamestnať potrebný počet zamestnancov, ktorí robia robotu sekretárky. Jediná možnosť ako môže firma dosiahnuť výnos z rozsahu je, že zníži náklady na propagáciu, predaj a  vedu a výskum. Lenže Athenahealth sama odhaduje, že tieto náklady sa budú zvyšovať spolu s tržbami v rovnakom pomere.

Naše tvrdenie dokazuje aj graf marží kde môžeme vidieť, že hrubé marže stagnujú a čisté dokonca klesajú.

Athena Marže

Zdroj: výročné správy Athenahealth

CEO Jonathan Bush cieli medziročný rast tržieb o 30%. Doteraz sa to firme darilo mierne prekonať, ale myslíme si, že v budúcnosti je tento rast viac ako optimistický a to kvôli skončeniu vládnych dotácii a silnejúcej konkurencii.

Vláda USA podporovala doktorov aby prešli na elektronické spracovanie údajov a  dávala im grant až do výšky 44.000,-USD. Aj kvôli tomu prudko rástol počet doktorov s elektronickým spracovaním údajov (od všetkých firiem, nie len od Athenahealth). V roku 2014 sa však tento grant znížil na 24.000,- USD a v roku 2015 na nulu. Nižšie uvedený graf znázorňuje koľko percent doktorov už prešlo na elektronické spracovanie údajov.

athena počet lekarov

Zdroj: Prezentácia Greenlight Capital, David Einhorn, 19th Anual Sohn Investment Conference z 5 mája 2014

Silné stránky

 • Vybudovaný kmeň klientov (62 000 doktorov), z ktorých bude mať Athenahealth stály príjem tržieb.
 • Manažment je motivovaný dosahovať ročne minimálne 20% rast tržieb, pretože za to dostane bonusy. Na druhej strane je to aj záporné, pretože rast tržieb sa dá dosiahnuť aj neorganicky akvizíciami. Ak sú tieto akvizície drahé alebo neefektívne je to pre firmu negatívne, ale manažment svoj bonus dostane.

Slabé stránky

 • Manažment vlastní len 3,15% spoločnostia to firmu založil súčasný CEO Jonathan Bush v roku 1997.
 • Celý manažment, aj CEO Jonathan Bush, hromadne predávajú svoje akcie a nikto nenakupuje.
 • Firma nezvyšuje marže aj napriek tomu, že to v roku 2012 stanovila za svoj ciel.
 • Athenaheatlh míňa peniaze na drahé a zbytočné akvizície.
 • Athenahealth sa financuje bankovými pôžičkami vydávaním akcií zamestnancom. Svojim zamestnancom vypláca časť mzdy v akciách čo pre firmu neznamená hotovostný výdavok, ale znižuje to podiel súčasných akcionárov na spoločnosti.

Príležitosti

 • Klienti (doktori) Athenahealt majú v priemere nižšie tržby ako priemerný doktor v USA. Analytici v J.P. Morgan predpokladajú, že ich tržby by sa mali vyrovnať. Pre Athenahealth to je dôležité pretože si účtuje 2-8% tržieb od svojich doktorov. Čiže s rastúcimi tržbami doktorov by rástli tržby aj Athenahealth.

Riziká

 • Silná konkurencia. Okrem existujúcej konkurencie prenikajú do tohto segmentu firmy ako Salesforce, ktoré určite zoberú časť trhu.
 • Athenahealth sa zameriava na doktorov a malé nemocnice lenže trend v zdravotníctve je zlučovanie sa do väčších celkov. Keď veľká sieť nemocníc kúpi ďalšiu nemocnicu tak tam implementuje svoj softvér.
 • Rastúci dlh dosiahol 30.6.2015 300 miliónov USD.

Hodnota spoločnosti

Trhová hodnota: 5,48 miliardy USD

Účtovná hodnota: 480 miliónov USD (k 30.6.2015)

Zisk: -3,1 milióna USD

Nami upravený zisk: -56,6 milióna USD

Aj napriek tomu, že Athenahealth má dobrý produkt, ktorí si ich klienti kupujú, tak my si myslíme, že Athenahealth nebude nikdy dosahovať nadpriemernú návratnosť na vlastný kapitál. Okrem toho ich súčasný CEO míňa všetky peniaze (niekedy aj na hlúposti) s cieľom reformovať zdravotníctvo. Ono je to pekný ciel, ale ako nezisková činnosť.

Z uvedených dôvodov si myslíme, že Athenahealth nemá v súčasnej podobne vyššiu cenu ako 480 miliónov USD. Na druhej strane Athenahealth má vybudované dobré meno, má kmeň klientov a softvér. Čiže určite môže byť ciel na prevzatie od konkurenčnej firmy. Možnú hodnotu Athenahealth sme preto určili na 1,04 miliardy USD v prepočte na akciu to je 26,3 USD/akcia.

Záver – rozhodnutie

Athenahealth sme shortli do našej stratégie AB Svetový výber 2.10.2015 za 136,5 USD/akcia.

Athenahealth sme shortli aj v našej stratégii AB Amerika Rastový 23.9.2015 za 130,42 USD/akcia.

Leave a Comment