Odborné poradenstvo

Profesionálne služby

Osobný prístup

AB Asset Management je akciovou spoločnosťou zaoberajúcou sa dlhodobým zhodnocovaním majetku pomocou investícií do podielových cenných papierov. Ponúkame správu aktív,  investičné poradenstvo a ochranu kapitálu.

Naším cieľom je poskytovať nezávislé odborné poradenstvo a správu majetku pre privátnych a korporátnych klientov. Manažment spoločnosti rozhoduje o smerovaní investičných stratégií, zároveň má v nich vložený svoj súkromný majetok.